ผลงานฝึกอบรม - Proactive Working Mindset

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Proactive Working Mindset

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       26 กันยายน 2561       821       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Proactive Working Mindset

ส่วนตัวชอบสอนหลักสูตรแนวนี้เป็นพิเศษครับ เพราะสามารถทำให้ผู้เรียนสร้าง Growth Mindset ของตัวเองได้อย่างมีเหตุผล

การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดได้ด้วยตัวเอง ทำให้ปรับเปลี่ยน Mindset ของตัวเองได้ โดยไม่ต้องบังคับครับGrowth Mindset