ผลงานฝึกอบรม - Supervisor as Coach and Mentor

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Supervisor as Coach and Mentor

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       27 กันยายน 2561       591       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

สอนเชิง Strategic Group Coaching สำหรับกลุ่มผู้เรียนจำนวนน้อย

การสอนแนวนี้ สามารถจับประเด็นความต้องการของกลุ่ม มาดำเนินการโค้ชได้ง่ายขึ้น

การสร้างสรรค์รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน เพื่อตอบโจทย์ที่องค์กรต้องการ...เป็นเรื่องที่ขอบมากครับ

ผู้เรียนตำนวนน้อย ช่วยให้เกิดการฝึกฝนและปฏิบัติจริงได้อย่างละเอียดมากขึ้นครับ