ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       2 ตุลาคม 2561       551       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องง่ายๆที่สำคัญมาก

การคิด...ช่วยทำให้เราออกจากสภาวะอารมณ์เชิงเหตุผล

การคิดเชิงวิเคราะห์ มีความละเอียดและรูปแบบที่ชัดเจน...มักเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเชิงเหตุผล และช่วยให้การติดสินใจบนข้อมูลมากกว่าความรู้สึกเพียงอย่างเดียว