ผลงานฝึกอบรม - การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       4 ตุลาคม 2561       532       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้เพื่อให้ผู้เรียนกล้าเผชิญความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและบริหารจัดการโดยคำนึงถึงเป้าหมายและความสัมพันธ์ควบคู่กัน

การเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของบุคคลคือคีย์สำคัญพื้นฐานที่จะช่วยให้เราบริหารจัดการความขัดแย้งได้ดี

หากเราเข้าใจได้ว่า...ความขัดแย้งนี้เกิดจากวิธีคิดหรือวิธีการที่มาจาก

ความเชื่อที่แตกต่างกัน
ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน
ค่านิยม/อุปนิสัยส่วนตัวที่แตกต่างกัน
บทบาทหน้าที่ที่เป็นอยู่ ณ ตอนนั้น
ข้อจำกัดต่างๆที่แต่ละฝ่ายเผชิญ

เพื่อนำไปสู่การสนทนาใหม่โดยปรับเปลี่ยนวิธีการพูดคุยหรือแนวทางที่สอดคล้องกับคู่สนทนา ...แล้วจึงมากำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องร่วมกันใหม่