ผลงานฝึกอบรม - เพิ่มจิตสำนึกรับผิดชอบ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เพิ่มจิตสำนึกรับผิดชอบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       8 ตุลาคม 2561       457       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วัตถุประสงค์ของการใช้...เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเองบนหมวกที่กำลังสวมใส่เชิงลึกมากขึ้นว่า

หมวกที่ใกล้เคียงกับตัวเขาเองมากที่สุด เมื่อใส่แล้วรู้สึกว่าความคิดนั้น เขากำลังใช้รูปแบบการคิดที่เป็นตัวตนที่แท้จริง
แต่ละพฤติกรรมหรือคำพูดก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามหมวกที่สลับไป...แสดงว่าเขาสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการคิดได้

เมื่อรูปแบบการคิดเปลี่ยน...คำพูดหรือพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนแปลงตาม โดยไม่ยึดติดกับความเป็นตัวตนเสมอไป

ซึ่งหลักการของหมวกดังกล่าวมาประยุกต์กับการเพิ่มจิตสำนึกรับผิดชอบโดย ผู้เรียนมีเทคนิคการสร้างการตระหนักรู้ว่า

การยึดถือเฉพาะหมวกที่ถนัด(ความเป็นตัวตน) ซึ่งไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ตอนนั้น หากเขาไม่เปลี่ยนหมวก และเลือกที่จะเพิกเฉย...ทำให้"ขาดความรับผิดชอบ" กับเรื่องนั้น
หากเขายอมเปลี่ยนหมวกเนื่องจากมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอก(ทั้งที่เกิดและยังไม่เกิดขึ้น)มากระตุ้น...อาจทำให้เขา"จำเป็นต้องรับผิดชอบ"
หากเขายินดีเปลี่ยนหมวกให้สอดคล้องกับสถานการณ์เนื่องจากมองเห็นผลกระทบเชิงบวกที่จะได้รับ...ทำให้เขา"อยากรับผิดชอบ"
และหากเขาสามารถตระหนักรู้ด้วยตัวเองว่าเหตุการณ์นี้หากเลือกใช้หมวกหลายๆใบ จะช่วยเพิ่มโอกาสบรรลุเป้าหมายดียิ่งขึ้น ...เขาจึง"ต้องการรับผิดชอบ"

การเข้าใจหลักการของเครื่องมือบริหารงาน (Solution Tools) ที่แก่นเชิงลึก ทำให้วิทยากร&โค้ชมีความหลากหลายกับการช่วยผู้อื่นสร้างการตระหนักรู้มากขึ้นครับ