ผลงานฝึกอบรม - HRD as A Coach

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - HRD as A Coach

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       8 ตุลาคม 2561       705       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

HRD as A Coach

การประยุกต์การโค้ชในงาน HRD เพื่อให้บุคลากรมีกรอบความคิดที่ดี สามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่

การพัฒนากรอบความคิดการเป็นโค้ช และพัฒนาทักษะการโค้ช...เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ทำหน้าที่ HRD ให้ความสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้

การโค้ชให้ความสำคัญที่ Mindset จึงเป็นเรื่องที่ HRD สามารถข่วยเหลือ Line Manager ในการพัฒนาบุคลากรร่วมกันได้