ผลงานฝึกอบรม - การประยุกต์ใช้การโค้ชกับบทบาท HRD

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การประยุกต์ใช้การโค้ชกับบทบาท HRD

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       9 ตุลาคม 2561       551       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การประยุกต์ใช้การโค้ชกับบทบาท HRD

การสอนให้ผู้เรียนเข้าใจ "กรอบความคิดการเป็นโค้ชและทักษะการโค้ช" ภายในเวลา 1 วัน...มีความท้าทายมากครับ

การสอนทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการโค้ชให้ดูใน Class พร้อมการถอดบทเรียนเนื้อหาต่างๆ....เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแยกความแตกต่างของ Coach V.S. Helper ได้ด้วยตัวเอง...ทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ดีใจที่ผู้เรียนชอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการโค้ชจริง...ทำให้การโค้ชเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ภายในเวลาจำกัดได้

ทุกคนตั้งใจนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกฝนต่อไป...ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการนำการโค้ชไปประยุกต์ใช้นะครับ