ผลงานฝึกอบรม - พัฒนาทักษะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างานและการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิผล

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - พัฒนาทักษะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างานและการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิผล

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       11 ตุลาคม 2561       470       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้มาอยู่กับกลุ่มหัวหน้าและผู้จัดการงานครับ

การเป็นหัวหน้างานที่ดีมีหลากหลายแนวทางตามคุณลักษณะบุคคล
หัวหน้าที่ชอบพัฒนาผู้อื่น
หัวหน้าที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
หัวหน้าที่เข้าใจทีมงาน
หัวหน้าที่ชอบผลักดันทีมงาน
หัวหน้าที่ชอบสร้างคน
หัวหน้าที่.....

การรู้จักและเข้าใจคุณค่าและจุดเด่นของตัวเองช่วยให้เกิดความเชื่อมั่น

การเบือกใช้ทักษะที่สอดคล้องช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในงานและความสัมพันธ์ครับ