ผลงานฝึกอบรม - Coaching for OKRs Project

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Coaching for OKRs Project

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       17 ตุลาคม 2561       1157       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ดีใจมากๆครับ

การใช้การโค้ช ทำให้ทีมผู้บริหาร Masterkool เข้าหลักการของ OKR และสามารถประยุกต์สร้าง OKRs ของฝ่ายงานของตัวเอง ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

ผู้บริหารที่เข้าใจหลักการเขียน OKRs ก็จะรู้สึกสนุกกับการทำโครงการวัดผลลัพธ์ที่ท้าทายมากขึ้น ด้วยความเต็มใจ

การทำ OKRs เป็นการเขียนเรื่องสำคัญ ที่ตั้งใจนำมาปฏิบัติ เพื่อสร้างผลลัพธ์...บนข้อจำกัดที่เผชิญอยู่ โดยไม่ได้มองเป็นปัญหา อุปสรรค....แต่มองหา "เหตุ (Cause)" ที่จะนำไปสู่ "ผลลัพธ์ (Result)" ที่มีคุณค่า

การใช้กระบวน Training and Group Coaching ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจ OKR ง่ายขึ้นครับ