ผลงานฝึกอบรม - การบริหารงานเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การบริหารงานเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       18 ตุลาคม 2561       676       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องใกล้ครบแล้วครับ

หลายหลักสูตรที่จบไปมุ่งเน้นให้กลุ่มระดับหัวหน้างานได้ทักษะเพื่อนำมาพัฒนาตัวเอง (Developed Yourself)

ส่วนหลักสูตรวันนี้จะเน้นเรื่องการพัฒนาทีมงาน (Developed People) ด้วย 3 ทักษะเด่นที่สำคัญคือ

การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
การใช้ภาวะผู้นำจูงใจ (Leadership for Motivation)
การพัฒนาด้วยการโค้ช (Coaching )

การพัฒนาทีมงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กรได้เช่นกัน ( Developed Organization)