[ผลงานฝึกอบรม] การบริหารงานเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การบริหารงานเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     18 ตุลาคม 2561     206     0

โปรแกรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องใกล้ครบแล้วครับ

หลายหลักสูตรที่จบไปมุ่งเน้นให้กลุ่มระดับหัวหน้างานได้ทักษะเพื่อนำมาพัฒนาตัวเอง (Developed Yourself)

ส่วนหลักสูตรวันนี้จะเน้นเรื่องการพัฒนาทีมงาน (Developed People) ด้วย 3 ทักษะเด่นที่สำคัญคือ

การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
การใช้ภาวะผู้นำจูงใจ (Leadership for Motivation)
การพัฒนาด้วยการโค้ช (Coaching )

การพัฒนาทีมงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กรได้เช่นกัน ( Developed Organization)

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ภาวะผู้นำการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

แสดงความคิดเห็น