[ผลงานฝึกอบรม] การคิดและการบริหารจัดการงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การคิดและการบริหารจัดการงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     19 ตุลาคม 2561     194     0

วันนี้กลับสู่หลักสูตรหมวดการคิดและการบริหารจัดการงานอีกครั้งครับ

แก่นสำคัญของหลักสูตรเกี่ยวกับการคิด...ที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงการอยากนำไปใช้คือ
ทักษะการคิดต่างๆ = Performance
การปฏิบัติด้วยทักษะการคิด = Behavior

หากผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการคิด (Theory) ตามหลักทฤษฎีแล้วตระหนักรู้การปฏิบัติตัวด้วยคุณค่าเชิงพฤติกรรม (Value) จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำหลักคิดที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมากขึ้นครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการคิดการบริหารValue

แสดงความคิดเห็น