ผลงานฝึกอบรม - การคิดและการบริหารจัดการงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การคิดและการบริหารจัดการงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       19 ตุลาคม 2561       637       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้กลับสู่หลักสูตรหมวดการคิดและการบริหารจัดการงานอีกครั้งครับ

แก่นสำคัญของหลักสูตรเกี่ยวกับการคิด...ที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงการอยากนำไปใช้คือ
ทักษะการคิดต่างๆ = Performance
การปฏิบัติด้วยทักษะการคิด = Behavior

หากผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการคิด (Theory) ตามหลักทฤษฎีแล้วตระหนักรู้การปฏิบัติตัวด้วยคุณค่าเชิงพฤติกรรม (Value) จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำหลักคิดที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมากขึ้นครับ