ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมกับองค์กร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมกับองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       25 ตุลาคม 2561       633       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ชอบชื่อหลักสูตรนี้มากๆ ครับ

"การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมกับองค์กร"

การสอนแนว Training and Group Coaching มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้จากการเชื่อมโยงเนื้อหาสำคัญๆ ทั้งหมดที่มีในหลักสูตรได้ด้วยตัวเอง

การทำให้ผู้เรียนเชื่อมโยงเนื้อหากับสถานการณ์จริงจองตัวเอง ช่วยทำให้ผู้เรียนมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของตัวเองได้ทันที

เนื้อหาวันนี้ให้ผู้เรียนนำ "เรื่องสำคัญขององค์กร" มาแปลงเป็นแนวทางปฏิบัติผ่านสมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญ...สู่เป้าหมายร่วมกันในองค์กร