[ผลงานฝึกอบรม] การพัฒนา 6Q พิชิตความสำเร็จ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การพัฒนา 6Q พิชิตความสำเร็จ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     25 ตุลาคม 2561     212     0

การพัฒนา 6Q พิชิตความสำเร็จ

พื้นฐานการพัฒนาความฉลาดด้านต่างๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ทันทีกับเหตุการณ์

การตระหนักรู้ในเหตุการณ์ (Event) เพื่อปรับเปลี่ยนการโต้ตอบ (Response) ให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) ที่ดีขึ้น

E+R=O

ผู้เรียนนำหลักการมาประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษา (Case Study) เสมือนจริงด้วยตัวเอง...ทำให้เกิดความเข้าใจเทคนิคเชิงลึกในสไตล์ตัวเอง นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเอง กับเหตุการณ์จริงได้แน่นอน

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  6Qการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาตนเอง

แสดงความคิดเห็น