ผลงานฝึกอบรม - พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       26 ตุลาคม 2561       715       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้กลับมาอยู่กับบุคลากรรุ่นที่สองของโปรแกรม "พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ"

ผมเลือกใช้เทคนิคการโค้ชด้วย Value & Solution Coaching ผสมผสานกับเนื้อหาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดและเครื่องมือประกอบการคิดครับ

วัตถุประสงค์ คือ...เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนุกกับการนำเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ด้วยพฤติกรรมที่เขาไม่รู้สึกขัดแย้งกับความรับผิดชอบในงานที่ได้รับครับ

รอดูผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงช่วงเย็นนี้ครับ