[ผลงานฝึกอบรม] พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     26 ตุลาคม 2561     198     0

วันนี้กลับมาอยู่กับบุคลากรรุ่นที่สองของโปรแกรม "พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ"

ผมเลือกใช้เทคนิคการโค้ชด้วย Value & Solution Coaching ผสมผสานกับเนื้อหาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดและเครื่องมือประกอบการคิดครับ

วัตถุประสงค์ คือ...เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนุกกับการนำเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ด้วยพฤติกรรมที่เขาไม่รู้สึกขัดแย้งกับความรับผิดชอบในงานที่ได้รับครับ

รอดูผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงช่วงเย็นนี้ครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การคิดเชิงระบบSolution Coachingทักษะการคิด

แสดงความคิดเห็น