ผลงานฝึกอบรม - พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       29 ตุลาคม 2561       721       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Training and Group Coaching ไม่ใช่แค่การพัฒนาผู้เรียน...แต่ยังพัฒนาตัวผู้สอนเองด้วยเช่นกันครับ

การสร้างให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้บนเนื้อหา (สไลด์) ที่กำลังสอนอยู่ เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมตัวเองที่ปฏิบัติและเลือกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่จากสิ่งที่เขามองเห็นและยอมรับ

ขณะเดียวกัน วิทยากร&โค้ชก็เกิดการตระหนักรู้ขณะสอนด้วยเช่นกันว่า

เราเลือกใช้คำถามนี้กับสไลด์นี้เพราะสคริปต์หรือเพราะอาการใดของผู้เรียน ??
การแชร์คำตอบที่เป็นกรอบความคิดและวิธีปฏิบัติของผู้เรียนสะท้อนการสอน&โค้ชอย่างไรของเรา ??
เราคิดและรู้สึกอย่างไรกับคำตอบผู้เรียนแชร์&นำเสนอ ??
หากเราได้ยินและมองเห็นมุมที่ผู้เรียนสามารถคิดต่อได้อีก (จากประสบการณ์ของเรา)..เราเลือกการบอก แนะนำ (Consult) หรือ กลับไปอธิบายสไลด์อีกครั้ง (Teaching) หรือใช้สไลด์เนื้อหา+ถามชวนคิด (Training&Coaching) หรือถามชวนคิดทันที (Coaching)

แม้จะไม่ตรงตามโจทย์ที่ตั้งให้กับการสอนของตัวเองวันนี้ทั้งหมด แต่โดยกระบวนการสอนที่เป็นเนื้อแท้ภายในของตนเอง ทำให้อดถอดบทเรียนการสอนตัวเองออกมาไม่ได้จริงๆ ครับ