ผลงานฝึกอบรม - การตอบคำถามผู้เรียนในคลาสแนวการสอน Training and Group Coaching

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การตอบคำถามผู้เรียนในคลาสแนวการสอน Training and Group Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       30 ตุลาคม 2561       804       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การตอบคำถามผู้เรียนในคลาสแนวการสอน Training and Group Coaching

ในคลาสเมื่อผู้เรียนมีข้อสงสัย อยากรู้และตั้งคำถามกับวิทยากร เราสามารถทำอะไรได้บ้าง ??

1. ตอบคำถามแบบตรงๆด้วยประสบการณ์และมุมมองของเรา..เพื่อให้ผู้ถามได้แนวคิดเพิ่มเติม Consulting
2. ตอบคำถามด้วยการอธิบายสไลด์ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำถามอีกครั้ง..เพื่อให้ผู้ถามเกิดความกระจ่างในเนื้อหานั้นมากขึ้น Teaching&Training
3. ไม่รีบตอบคำถามโดยตรง แต่ใช้หยิบหลักการที่เกี่ยวข้องนำมาเชื่อมโยงและถามกลับเพื่อให้ผู้ถามค้นหาคำตอบด้วยตัวเขาเอง 1:1 Coaching
4. ไม่รีบตอบคำถามโดยตรง แต่clarifyประเด็นให้เป็นคำถามกลาง...แล้วตั้งคำถามกับผู้เรียนท่านอื่นในคลาสเพื่อให้แต่ละคนคิดถึงเรื่องราวของตัวเองที่คล้ายๆกับเรื่องราวของผู้ถาม Group Coaching
5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนท่านอื่นร่วมแสดงความคิดเห็นกับคำถามของผู้ถามเพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลาย Class Sharing

Training and Group Coaching คือการใช้ทักษะการฟังเชิงลึกเพื่อเก็บเบาะแสที่เป็นประเด็นสะท้อนถึง สภาวะโดยรวมของกลุ่มผู้เรียน..กรอบความคิดกลุ่มผู้เรียน..คุณค่าที่เป็นตัวตนโดยรวมของกลุ่ม

แล้ววิทยากร&โค้ชใช้คำถามชวนคิด (Mirror) เพื่อให้แต่ละคนคิดถึงสภาวะ กรอบความคิด ความเป็นตัวตนของตัวเองเพื่อเข้าใจ (Mindset) แล้วจึงขยายกรอบความคิดเดิมสู่กรอบความคิดใหม่ (Movement) ครับ