[ผลงานฝึกอบรม] การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 5Q

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 5Q

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     31 ตุลาคม 2561     216     0

ทำความเข้าใจเพิ่มเติม กับหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 5Q เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนกับผู้เรียนคลาสหน้า
เพิ่มความมั่นใจและพร้อมนำไปใช้ในกระบวนการ

ได้ของแถมมาอีก หลักสูตร สร้างมาตรฐานบริการ ลดข้อขัดแย้ง เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า ลึกซึ้งถึงแก่น

ขอบคุณ อาจารย์ปกรณ์ ที่ช่วยเพิ่มเติมมุมมองครับ

เวลาไม่เยอะ แต่แน่นด้วยุณภาพ สู้ๆครับผม

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  5Qการลดข้อขัดแย้งการบริการ 

แสดงความคิดเห็น