[ผลงาน] เรียนรู้การโค้ชเชิงปฏิบัติการ

หน้าแรก / ผลงานทั้งหมด / เรียนรู้การโค้ชเชิงปฏิบัติการ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     31 ตุลาคม 2561     38     0

เรียนรู้การโค้ชเชิงปฏิบัติการ

สนุกกับการเรียนรู้การโค้ช โดยการฝึกฝนการโค้ชจริงและการถอดบทเรียน (unpack) ร่วมกัน...ทำให้เกิดความเข้าใจในทักษะและกระบวนการโค้ชมากขึ้น

การโค้ชสดกับสถานการณ์จริง ช่วยให้การเรียนรู้น่าสนใจมากขึ้นครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การโค้ชการถอดบทเรียนunpack

แสดงความคิดเห็น