ผลงานฝึกอบรม - Value Coaching for High Performance

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Value Coaching for High Performance

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       6 พฤศจิกายน 2561       607       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ความสุขที่ได้เห็นผู้เรียนการโค้ช ดำเนินการโค้ชได้ด้วยตัวเองครับ

เวลา 2 วัน...อาจน้อยไปสำหรับโปรแกรมการโค้ช เพื่อการเข้าใจและปฏิบัติได้จริง

การออกแบบการสอนเชิงปฏิบัติการจริง...เพื่อให้การใช้เวลาที่น้อย สามารถเกิดความเข้าใจการโค้ชอย่างแท้จริง...โดยผ่านการฝึกฝนอย่างมีรูปแบบใน Class

การเรียนรู้และใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช...ช่วยทำให้ผู้เรียนเห็นรูปแบบการโค้ชที่หลากหลายมากขึ้น...สามารถนำไปประยุกต์ใช้การสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันทีครับ