[ผลงานฝึกอบรม] Value Coaching for High Performance

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Value Coaching for High Performance

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     6 พฤศจิกายน 2561     232     0

ความสุขที่ได้เห็นผู้เรียนการโค้ช ดำเนินการโค้ชได้ด้วยตัวเองครับ

เวลา 2 วัน...อาจน้อยไปสำหรับโปรแกรมการโค้ช เพื่อการเข้าใจและปฏิบัติได้จริง

การออกแบบการสอนเชิงปฏิบัติการจริง...เพื่อให้การใช้เวลาที่น้อย สามารถเกิดความเข้าใจการโค้ชอย่างแท้จริง...โดยผ่านการฝึกฝนอย่างมีรูปแบบใน Class

การเรียนรู้และใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช...ช่วยทำให้ผู้เรียนเห็นรูปแบบการโค้ชที่หลากหลายมากขึ้น...สามารถนำไปประยุกต์ใช้การสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันทีครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  โปรแกรมการโค้ชทักษะการโค้ชValue Coaching

แสดงความคิดเห็น