ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       13 พฤศจิกายน 2561       669       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมมีรายละเอียดลึกซึ้งมากครับ

ขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกๆท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งสถานการณ์จริงในการทำแผน ไอเดียทำแผน หรือสถานการณ์เมื่อต้องประสานงานทั้งฝ่ายปฏิบัติงานและผู้บริหาร

การจัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อตอบโจทย์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ Core Value และเป้าหมายกลยุทธ์
ความต้องการของผู้บริหาร
ทิศทางการเติบโตขององค์กร
การสร้างเส้นทางการเติบโตให้กับบุคลากร

รูปแบบการอบรมที่มีองค์ประกอบครบทั้ง Skill Set , Mindset และ Tool Set เพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว...เป็นการบ้านที่ต้องนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ครับ