ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและการติดตามผลลัพธ์

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและการติดตามผลลัพธ์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       14 พฤศจิกายน 2561       1099       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและการติดตามผลลัพธ์

การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมประจำปีเป็นสิ่งสำคัญที่ทางผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในแต่ละองค์กรต้องจัดทำขึ้น ก่อนการฝึกอบรมในแต่ละปี

การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม ผู้จัดทำอาจจะคำนึงถึงคำถาม 3 ด้าน

Why(Objective) : เหตุใดจึงต้องฝึกอบรม...การอบรมที่ได้ผลลัพธ์สามารถตอบโจทย์ทิศทางองค์กร หรือ กลยุทธ์ของผู้บริหารเรื่องใดบ้าง ??

How : การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม มีหลักการ เทคนิคอย่างไร และ มีแนวทางการติดตามวัดผลลัพธ์เพื่อไปตอบโจทย์How อย่างไร ??

What : ขั้นตอนกระบวนการ แผนงานระยะเวลาที่จะกำหนด งบประมาณที่เหมาะสม กลุ่มบุคลากรเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรม และสถาบันหรือวิทยากร&โค้ชที่เหมาะสม ... ที่จะต้องทำมีอะไรบ้าง ?

วันนี้ทาง สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง จึงจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม" ให้กับกลุ่มHR / ผู้ที่ต้องจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมภายใน เพื่อเป็นข้อมูล แนวคิด มุมมอง และเทคนิคที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ครับ