ผลงานฝึกอบรม - การสร้างความพร้อมสำหรับพนักงานเลื่อนตำแหน่ง

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสร้างความพร้อมสำหรับพนักงานเลื่อนตำแหน่ง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       19 พฤศจิกายน 2561       1077       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การเป็นคนมีกรอบความคิดการทำงานแบบ Proactive...ช่วยให้เราอยู่กับเรื่องที่กังวลด้วยความรู้สึกใหม่ได้ครับ

คลาสวันผู้เรียนได้มองเห็นกระบวนการ Transform ตัวเองผ่านการขยายขอบเขตอิทธิพล (Comfort Zone) โดยการสร้าง Growth Mindset ของตัวเอง

"หน้างานไม่พร้อม แต่ Owner ก็ยังเร่งให้เสร็จ..เครียด"
"บอกให้แก้ก็ไม่ฟัง ชอบมีแต่ข้ออ้าง..เบื่อ"
"ปรับเปลี่ยนแผนงานรายวัน ทำตามไม่ถูกแล้ว..เซ็ง"

กรอบความคิดของการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset) ช่วยให้ผู้เรียนพร้อมกลับไปอยู่กับสถานการณ์เดิมๆ(Event)แบบนี้ โดยใช้เทคนิคต่างๆที่ได้เรียนรู้ในวันนี้
ทักษะการคิดเพื่อจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ
การสื่อสารสร้างผลลัพธ์และความสัมพันธ์
การเจรจาต่องรองแบบWIN:WIN
การทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์

และนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ (New Response) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ (New Outcome) ตามเป้าหมายที่กำหนดครับ