ผลงานฝึกอบรม - สร้างมาตรฐานงานบริการ ลดข้อขัดแย้ง

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างมาตรฐานงานบริการ ลดข้อขัดแย้ง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       19 พฤศจิกายน 2561       776       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้ ได้รับความกรุณาจากโค้ชกังฟู ให้เข้าร่วม co coach ในหลักสูตรที่พี่เค้าบอกว่าเป็นหลักสูตรที่ท้าทาย ข้ามขอบของการเป็นวิทยากรของตัวเองหลักสูตรหนึ่ง

จากการสังเกตตลอดทั้งวัน ดูไม่เหมือนการพยายามข้ามขอบ แต่ดูเหมือนโค้ชกังฟูกำลังเรียนรู้ที่จะนำความเป็น expert ด้านผู้นำเกมของตนเอง ประสานกับการที่ต้องเชื่อมั่นในกระบวนการในแบบ Training and Group Coaching

ภาพรวมทั้งวันจึงมีความครบรส ทั้งความเงียบในขณะที่ผู้เรียนกำลังคิดเชื่อมโยงกับเรื่องของตนเอง และความสนุกสนานที่ได้คิดด้วยไปพร้อมๆกัน

ผมต้องขอยอมรับในสิ่งที่โค้ชกังฟูกำลังทำ ที่ขยายพื้นที่ปลอดภัยของตนเองเข้าสู่อีกพื้นที่หนึ่ง ที่เชื่อว่าจะได้พัฒนาตนเองไปอีกไกลมากๆ (และหาคนมาเทียบได้ยาก)

นอกจากบรรยากาศแล้ว ด้วยกระบวนการของโค้ชกังฟูทำให้ผมที่สังเกตุการณ์อยู่วงนอก ได้กลับมาสะท้อนกระบวนการของตัวเองถึงจุดที่ต้องพัฒนาในกระบวนการของตนเอง และความเชื่อมั่นในกระบวนการอย่างที่โค้ชกังฟูมีอย่างสูง

ขอบพระคุณโค้ชกังฟู ที่ให้โอกาสได้เข้าร่วม co coach ในครั้งนี้ ในหลักสูตรที่ทั้งผู้เรียน และ co coach อย่างผมได้แง่คิด และได้แนวทางในการเปลี่ยนแปลง mindset และพฤติกรรม ที่จะทำให้ตนเองพัฒนาสู่เป้าหมายของตนเองต่อไป