ผลงานฝึกอบรม - การสอนด้วยรูปแบบที่ผสมผสาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสอนด้วยรูปแบบที่ผสมผสาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       20 พฤศจิกายน 2561       921       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การสอนด้วยรูปแบบที่ผสมผสานตามจังหวะและอาการของผู้เรียน

หากผู้เรียนสามารถตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเขาเอง (Self Awareness) เขาก็จะเป็นผู้เลือกเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเขาเอง

แต่หากผู้เรียนไม่ได้ตระหนักรู้ด้วยตัวเอง ผู้สอนในฐานะวิทยากร&โค้ช สามารถใช้บทบาทโค้ชในการชวนคิดได้ครับ

พฤติกรรมที่เป็นเชิงลบที่ผู้เรียนแสดงออกต่อเหตุการณ์ต่างๆและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเชิงลบ เกิดจากความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีที่เขาใช้ และเขาอาจจะรู้หรือไม่รู้ตัว

หากสามารถทำให้ผู้เรียนมองเห็น"ที่มา"ของพฤติกรรมเหล่านั้นได้ด้วยทักษะการฟังเชิงลึกของผู้สอน และใช้การชวนคิดถึงประโยชน์ของการแสดงพฤติกรรมอีกด้านหนึ่ง

ความอยากเปลี่ยนแปลงจึงจะเกิดขึ้นจากภายในของเขาเองได้ครับ

ขอบคุณผู้เรียนทุกๆ ท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในบรรยากาศคลาสที่เรียบง่าย ด้วยการสอนที่ไม่ลึกแต่ใช้การฟังเชิงลึกค่อนข้างมากในวันนี้ครับ