[ผลงานฝึกอบรม] ผู้นำในฐานะโค้ช

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผู้นำในฐานะโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     20 พฤศจิกายน 2561     443     0

มาเรียนรู้บทบาท ผู้จัดการ (Helper) กับ ผู้นำ (Coach) กันครับ

การแยกแยะประเด็นความต้องการ "ที่แท้จริง" ของทีมงานผ่านปัญหาหรือสถานการณ์ที่เขากำลังบอกเล่า...เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม

บทบาทที่เลือกใช้จะกำหนดกรอบการฟังที่สิ่งที่ได้ยิน

และสิ่งที่ได้ยินก็จะนำไปสู่วิธีการที่เลือกใช้ตามกรอบความคิด (Mindset) ของบทบาท

วันนี้ตั้งใจให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนกรอบการฟังเพื่อแยกแยะความแตกต่างของแต่ละบทบาทได้ชัดเจนขึ้น

รวมถึงเทคนิคการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทีมงานให้เติบโตด้วยแนวทางที่เหมาะสมทั้งการเป็น Helper และ Coach ครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การโค้ชภาวะผู้นำผู้จัดการ

แสดงความคิดเห็น