ผลงานฝึกอบรม - ผู้นำในฐานะโค้ช

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ผู้นำในฐานะโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       20 พฤศจิกายน 2561       893       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

มาเรียนรู้บทบาท ผู้จัดการ (Helper) กับ ผู้นำ (Coach) กันครับ

การแยกแยะประเด็นความต้องการ "ที่แท้จริง" ของทีมงานผ่านปัญหาหรือสถานการณ์ที่เขากำลังบอกเล่า...เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม

บทบาทที่เลือกใช้จะกำหนดกรอบการฟังที่สิ่งที่ได้ยิน

และสิ่งที่ได้ยินก็จะนำไปสู่วิธีการที่เลือกใช้ตามกรอบความคิด (Mindset) ของบทบาท

วันนี้ตั้งใจให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนกรอบการฟังเพื่อแยกแยะความแตกต่างของแต่ละบทบาทได้ชัดเจนขึ้น

รวมถึงเทคนิคการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทีมงานให้เติบโตด้วยแนวทางที่เหมาะสมทั้งการเป็น Helper และ Coach ครับ