[ผลงานฝึกอบรม] สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบและการเป็นเจ้าขององค์กร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบและการเป็นเจ้าขององค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     20 พฤศจิกายน 2561     258     0

คลาสวันนี้หลักสูตร"สร้างจิตสำนึก"อีกครั้งครับ
---------------------------------
ผมมีโอกาสสอนหลักสูตรเกี่ยวกับจิตสำนึกหลายหลักสูตร...จึงพอจะตกผลึกวิธีการสอนในมุมของตัวเองที่ใช้หลายแบบดังนี้.....

สอนจิตสำนึกด้วยทฤษฎี.....ผู้เรียนได้ความรู้
สอนจิตสำนึกด้วยกิจกรรม....ผู้เรียนได้ความรู้สึก
สอนจิตสำนึกด้วยการโค้ช....ผู้เรียนได้การตระหนักรู้
สอนจิตสำนึกด้วยการปฏิบัติจริง....ผู้เรียนได้การประยุกต์ใช้

การสอนหลักสูตรนี้สำหรับวันนี้และวันต่อๆไป...คือการผสมผสานจังหวะและวิธีการให้สอดคล้องกับตัวผู้เรียนให้มากขึ้น...เพื่อให้ได้การตระหนักรู้ตัวเองและเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  สร้างจิตสำนึกการเปลี่ยนแปลงการตระหนักรู้

แสดงความคิดเห็น