ผลงานฝึกอบรม - สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบและการเป็นเจ้าขององค์กร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบและการเป็นเจ้าขององค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       20 พฤศจิกายน 2561       700       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

คลาสวันนี้หลักสูตร"สร้างจิตสำนึก"อีกครั้งครับ
---------------------------------
ผมมีโอกาสสอนหลักสูตรเกี่ยวกับจิตสำนึกหลายหลักสูตร...จึงพอจะตกผลึกวิธีการสอนในมุมของตัวเองที่ใช้หลายแบบดังนี้.....

สอนจิตสำนึกด้วยทฤษฎี.....ผู้เรียนได้ความรู้
สอนจิตสำนึกด้วยกิจกรรม....ผู้เรียนได้ความรู้สึก
สอนจิตสำนึกด้วยการโค้ช....ผู้เรียนได้การตระหนักรู้
สอนจิตสำนึกด้วยการปฏิบัติจริง....ผู้เรียนได้การประยุกต์ใช้

การสอนหลักสูตรนี้สำหรับวันนี้และวันต่อๆไป...คือการผสมผสานจังหวะและวิธีการให้สอดคล้องกับตัวผู้เรียนให้มากขึ้น...เพื่อให้ได้การตระหนักรู้ตัวเองและเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปครับ