[ผลงานฝึกอบรม] เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม และการติดตามผลลัพธ์

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม และการติดตามผลลัพธ์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     20 พฤศจิกายน 2561     303     0

รุ่นที่ 2 ของ การสมนาคุณลูกค้า ในหัวข้อ เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม และการติดตามผลลัพธ์

ดีใจที่โครงการช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมนา มีแนวทางในการ จัดทำโปรแกรมที่ตอบโจทย์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แม้การพัฒนาบุคคลากร มีปัจจัยหลายอย่าง ที่อาจจะเป็นอุปสรรค ทำให้ไม่สามารถ จัดทำ แผนการอบรมได้ เช่น
ยังไม่มี Competency
หน่วยงาน บอกความต้องการไม่ชัดเจน (Need หรือ Want กันแน่)
ไม่รู้จะวัดผลอย่างไร
ต้องทำ survey หา need ก่อน ไม่รู้จะทำยังไง
ทำแผนออกมาแล้ว ผบห ถามว่าจะรู้ได้ไงว่าได้ผล

และ อื่นๆ ที่ทำให้นำเสนอแล้วไม่ค่อยโดนใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

รูปแบบ ที่นำเสนอ 6 รูปแบบนี้ รวบรวมมาจากประสบการณ์ ออกแบบหลักสูตร และโปรแกรมอบรมให้กับหลายๆองค์กร เป็นเครื่องมือที่ HRD สามารถนำมาใช้ในการรวบรวมข้อมูล และออกแบบแผนการอบรมได้ ทั้งแบบระยะสั้น และ ระยะยาว

หากผู้บริหารมองเห็น "ที่มา" ของหลักสูตร/โปรแกรมว่า มีส่วนเกี่ยวข้องและเชิ่อมโยงในด้านต่างๆขององค์กร และสามารถ ตอบสนองผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ จะช่วยให้ผู้บริหาร และผู้เรียน เห็นประโยชน์ในการอบรมมากขึ้น

    แชร์            แชร์  


อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  HRDการติดตามผลหลักสูตรฝึกอบรม

แสดงความคิดเห็น