[ผลงานฝึกอบรม] เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย PDCA และทักษะการทำงานเป็นทีม

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย PDCA และทักษะการทำงานเป็นทีม

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     21 พฤศจิกายน 2561     365     0

พัฒนาการทำงานเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ส่วนตัว
จะส่งผลถึงผลลัพธ์ของทีม

พัฒนากรอบความคิดและการใช้คุณค่า
ที่สอดคล้องกับทีม
จะส่งผลถึงผลลัพธ์ขององค์กร

วันนี้มาอยู่กับผู้เข้าอบรม
หลากหลายฝ่ายหลายระดับ
จากกลุ่มกระทิงแดงกรุ๊ป
ในหลักสูตรที่มีหลาย Layer ชวนคิด

ทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเรา
เริ่มต้นที่กรอบความคิด
และ Personal Value ที่ใช้
สอดคล้องกับบทบาทและทีม

ผสมผสาน Solutions ที่เหมาะสม
เกิดเป็นแนวทางและแผนงาน
มุ่งสู่เป้าหมาย
ทั้ง Performance & Behavior
ไปพร้อมกับทีมด้วยกันครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  PDCAการทำงานเป็นทีมการวางแผนงาน

แสดงความคิดเห็น