[ผลงานฝึกอบรม] การบริการลูกค้ามืออาชีพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การบริการลูกค้ามืออาชีพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 พฤศจิกายน 2561     206     0

กับกลุ่มผู้เรียนที่มาจากทางสายช่าง แต่ต้องมาทำงานบริการ ที่อาจจะเป็นเรื่องที่ ช่างไม่คุ้นเคย เพราะภาพลักษณ์งานบริการ คือ ต้องพูดเก่ง !!!

หลังจากใช้คำถามชวนให้ผู้เรียนตั้ง Goal/Objective ในการเรียนแล้ว
เห็นผู้เรียนถือ Smart Phone จึงเริ่มต้นด้วยคำถาม
กำลัง ให้บริการอยู่ หรือ กำลังใช้บริการอยู่?
การใช้เทคโนโลยี่ในการใช้บริการนี้ ใช้เพื่ออะไร?
ท่านชอบอะไรกับการใช้บริการรูปแบบนี้?
หากท่านจะให้บริการโดยใช้เทคโนโลยี ท่านจะให้บริการอะไร?
ท่านจะทำอย่างไร เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ และได้รับความพึงพอใจได้?

หนึ่ง objective ที่ผู้เรียนอยากรู้ ว่าต้องการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการลูกค้า ก็สามารถเรียนรู้ได้เองจากคำถามชวนคิดชุดนี้

กระบวนการ Training and Group Coaching มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ที่มี ความรู้ ความสามารถ ทั้งอายุมาก หรือ อายุน้อย โดยให้ หลักการเป็น ทฤษฎีต่างๆไว้ แล้ว ชวนคิดด้วยการนำเหตุการณ์จริงมาผูกเป็นชุดคำถาม ด้วย Positive Psychology หากผู้เรียนสามารถตอบได้ โอกาสที่จะนำไปใช้ ก็จะมีสูง
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามืออาชีพ เตรียมพร้อมเพื่อการบริการโดย
เตรียมข้อมูล 5 รู้ให้พร้อมในการให้บริการลูกค้า ทั้งก่อนการขาย และ หลังการขาย
มีเป้าหมายในการให้บริการที่ดี
ฝึกทักษะสำคัญในการให้บริการ
การรับรู้ และบริหารอารมณ์ EQ
การสื่อสารสร้างสัมพันธ์
การใช้คำถามที่ดี เพื่อเตรียมฟังลูกค้า
การฟัง ให้เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

การใช้จุดแข็ง/จุดเด่น ของตัวเอง และองค์กร สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการลูกค้าได้

วันนี้ ขอบคุณ ทั้งลูกค้า และ Co Coach สาวสวย ที่มาร่วมเรียนรู้ด้วยกัน

    แชร์            แชร์  


อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การสื่อสารการบริหารอารมณ์การบริการ

แสดงความคิดเห็น