[ผลงานฝึกอบรม] การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้บริหารยุคใหม่

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้บริหารยุคใหม่

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 พฤศจิกายน 2561     397     0

คลาสวันนี้ ผู้จัดการยุคใหม่

ผู้จัดการ (ยุคใหม่).....
บริหารงานภายใต้การแข่งขัน
และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ผู้จัดการปรับกระบวนการคิด
คิดเชิงกลยุทธ์และบริหารเชิงรุก

ผู้จัดการ(ยุคใหม่).....
บริหารอารมณ์และสมดุลชีวิต
นำคุณค่าและจุดแข็ง
ที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างสอดคล้อง
กับเป้าหมายงานและเป้าหมายชีวิต

ผู้จัดการ(ยุคใหม่).....
บริหารศักยภาพทีมงาน
กำหนดคุณค่า&สมรรถนะ
ค้นหา - พัฒนา และ รักษา
เพื่อให้ทีมงานเติบโตไปพร้อมกัน

การสอนด้วน Value & Solution Coaching ให้ความสำคัญที่คุณค่าของคน เพื่อให้นำออกมาใช้สร้างผลงานอย่างมีความสุขครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Solution Coachingการพัฒนาตัวเองผู้จัดการ

แสดงความคิดเห็น