ผลงานฝึกอบรม - การโค้ชคุณค่าและจุดแข็งของผู้นำทีมขายเชิงกลยุทธ์

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การโค้ชคุณค่าและจุดแข็งของผู้นำทีมขายเชิงกลยุทธ์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       28 พฤศจิกายน 2561       589       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

เรียนการโค้ชเชิงปฏิบัติการกันครับ

การโค้ช...ไม่สามารถทำได้ หากเรียนเพียงแค่ความเข้าใจ...เพราะผู้เป็นโค้ชต้องเปลี่ยนที่ Mindset จึงสามารถดำเนินการโค้ชได้

การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง...เป็นการพิสูจน์ในสิ่งที่เข้าใจ ให้เป็นการปฏิบัติ...ผู้เรียนจะเกิดการตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเองว่า "ทำไม่ได้เพราะอะไรของตัวเอง!"...การเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้น

ชอบสอนการโค้ชเชิงปฏิบัติให้เห็นจริงครับ