ผลงานฝึกอบรม - วิทยากรมืออาชีพแนวการฝึกอบรม Training and Group Coaching

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - วิทยากรมืออาชีพแนวการฝึกอบรม Training and Group Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       28 พฤศจิกายน 2561       949       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ใกล้จบโปรแกรม TTT 12 วัน ภาคทฤษฎีแล้วครับ

การปฏิบัติก็เพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพราะผู้เรียนเริ่มเห็นการเชื่อมโยงและสอดแทรกการสอนทั้ง Training and Group Coaching, SGC&C และ 1:1 Coaching ใน Class อย่างละเอียดมากขึ้น

การสอนแนว Training and Group Coaching ต้องดูกระบวนการสอนจริง จึงจะเข้าใจมากขึ้น...รอทุกคนจัดเวลาเข้า Co-Coach วิทยากรของสถาบันต่อไปนะครับ

สุดท้ายทุกคนต้องลองสอนด้วยตัวเอง จึงจะเข้าใจแก่นของ Training and Group Coaching ด้วยตัวเองครับ