[ผลงานฝึกอบรม] วิทยากรมืออาชีพแนวการฝึกอบรม Training and Group Coaching

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / วิทยากรมืออาชีพแนวการฝึกอบรม Training and Group Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 พฤศจิกายน 2561     630     0

ใกล้จบโปรแกรม TTT 12 วัน ภาคทฤษฎีแล้วครับ

การปฏิบัติก็เพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพราะผู้เรียนเริ่มเห็นการเชื่อมโยงและสอดแทรกการสอนทั้ง Training and Group Coaching, SGC&C และ 1:1 Coaching ใน Class อย่างละเอียดมากขึ้น

การสอนแนว Training and Group Coaching ต้องดูกระบวนการสอนจริง จึงจะเข้าใจมากขึ้น...รอทุกคนจัดเวลาเข้า Co-Coach วิทยากรของสถาบันต่อไปนะครับ

สุดท้ายทุกคนต้องลองสอนด้วยตัวเอง จึงจะเข้าใจแก่นของ Training and Group Coaching ด้วยตัวเองครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การโค้ชการฝึกอบรมวิทยากร

แสดงความคิดเห็น