ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       30 พฤศจิกายน 2561       691       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การคิดเชิงวิเคราะห์...เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ผมสอนค่อนข้างบ่อยครับ ผมสอนโดยเชื่อมโยงกระบวนการคิด เข้ากับหลักการทำงานของสมองส่วนหน้าและหลัง ซึ่งสมองสองส่วนมีกระบวนการทำงานแตกต่างกันและให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน การสอนด้วยเทคนิคการโค้ชช่วยให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวทางการใช้ข้อมูลมาคิดวิเคราะห์ครับ หลายครั้งที่เราเผลอสรุปสาเหตุของปัญหาโดยใช้ประสบการณ์ในอดีตแล้วตัดสินใจดำเนินการแก้ไข ซึ่งอาจจะแก้ปัญหานั้นได้ทันที...แต่ไม่นานปัญหานั้นก็กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากข้อมูลความเชื่อ ประสบการณ์เดิมที่ใช้ มักจะนำไปสู่วิธีการแก้ไขแบบเดิม...ซึ่งก็จะทำให้เกิดผลลัพธ์แบบเดิมๆ....คือแก้ไม่จบ แต่หากเราใช้สมองส่วนหน้า(คิด)โดยนำความเชื่อและประสบการณ์มาตั้งเป็นสมมติฐาน(Assumption) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหานี้....จะช่วยให้เราเกิดAwareness กับตัวเองในการไม่รีบด่วนสรุปสาเหตุเร็วเกินไป แต่ค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการตัดสินใจเพื่อคัดกรองให้เหลือสมมติฐานที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดด้วยกฏพาเรโต้ 20:80 (สาเหตุสำคัญ20% ส่งผลถึงปัญหา80%) จะช่วยให้เรามองปัญหาในมุมใหม่ ข้อมูลใหม่ กระบวนการคิดที่นำไปสู่วิธีใหม่ๆในการแก้ปัญหา ทำให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ๆได้ครับ