ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       3 ธันวาคม 2561       741       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ...ควรพัฒนาเรื่องใดบ้าง ???

1.Mindset .... กรอบความคิดกับการนำเสนอของตัวเอง
2.Methodology .... เทคนิค วิธีการ เครื่องมือที่ช่วยให้นำเสนออย่างมีประสิทธิภสพ

คนที่มองโอกาสในการนำเสนอเป็นความท้าทาย มักจะไม่ค่อยกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการนำเสนอ
หากมองการนำเสนอว่ากำลัง "ให้" ข้อมูลที่เราจัดเตรียมเพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้ฟัง(ผู้รับ)
รวมถึงเราอยู่บนเส้นทางพัฒนาตัวเองสู่การเป็น"ผู้นำเสนอที่ดี".....เรากำลังขยายComfort Zone ในการกล้านำเสนอด้วย"กรอบความคิดแบบ Growth Mindset"

กรอบความคิดของการนำเสนออีกแบบคือ "Fix Mindset" การไม่อยาก ไม่เต็มใจ ไม่กล้า ประหม่าที่จะนำเสนอ หรือรีบนำเสนอให้จบ

ทำให้"การต้องนำเสนอ"กลายเป็นพื้นที่ความเครียด ความกังวลที่อยู่นอกเหนือ Comfort Zone ของเรา

หากเราใช้กรอบความคิดแบบนี้บ่อยๆ เมื่อต้องรับโอกาสนำเสนอ....จึงกลายเป็นความเชื่อที่จำกัด (Limiting Belief) กับการนำเสนอของตัวเอง

การสอนด้วยเทคนิคการโค้ชโดยการชวนผู้เรียนมองเห็นสภาพความเป็นจริงของตัวเองในการนำเสนอ (Mirror) ว่าเขามีMindsetอย่างไร

การเปลี่ยนกรอบความคิดในการนำเสนอจาก Fix Growth Mindset ด้วยการชวนให้เขาใช้สมองส่วนคิดเชิงเหตุผล

1. ประเมินการนำเสนอของตัวเอง1-10คะแนน
สำรวจตัวเอง
2. โค้ชชวนคิดว่าคะแนนที่ให้(เช่น5=การเตรียมข้อมูล) คือเรื่องใดที่เขาคิดว่าทำได้(ดี)
มองเห็นศักยภาพ
3. คำแนนที่อยากเพิ่มไปถึงจุดที่อยากไปคือเรื่องใด(เช่น 8=ไม่ประหม่า)
สิ่งที่อยากพัฒนาเพิ่ม
4. ทำให้เห็นถึงสิ่งดีๆที่จะได้รับหากไปถึง 8คะแนนได้สำเร็จ
สร้างGrowth Mindset
5. เทคนิคที่เขาอยากเรียนรู้(Knowledge) ฝึกฝน(Skill) หรือเครื่องมือช่วย(Tooling) เพื่อพัฒนาเพื่อไปให้ถึง 8 คะแนน
เตรียมพร้อมสู่ Methodology

กระบวนการสอนในหลักสูตรต่างๆ หากสามารถผสมผสานทั้งส่วน Mindset & Methodology ได้อย่างลงตัวและสอดคล้องกับศักยภาพที่เขามีอยู่และต่อยอดเพื่อให้มีสิ่งที่จะนำไปพัฒนาในสไตล์ของเขาเองหลังการอบรมครับ