ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการโค้ชสร้าง OKRs

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการโค้ชสร้าง OKRs

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       3 ธันวาคม 2561       699       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

เทคนิคการโค้ชสร้าง OKRs และการติดตามผลลัพธ์ ด้วยการโค้ช

Objective&Key Results...สำคัญที่ผู้ปฏิบัติเป็นคนกำหนดด้วยตัวเอง...การโค้ชทำให้ OKRs มีความชัดเจนและแสดงแรงปรารถนาของผู้ปฏิบัติมากขึ้น

การติดตามผลลัพธ์ที่เป็น Key Results ในแต่ละครั้ง ต้องใช้กระบวนการ CFR เพื่อช่วยให้ทีมงานสามารถบรรลุ Objective ได้

วันนี้มีความสุขและได้ประสบการณ์ในการโค้ช OKRs เพิ่มขึ้นจากกัลยณมิตรที่มาร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันครับ