[ผลงานฝึกอบรม] เทคนิคการโค้ชสร้าง OKRs

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / เทคนิคการโค้ชสร้าง OKRs

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     3 ธันวาคม 2561     318     0

เทคนิคการโค้ชสร้าง OKRs และการติดตามผลลัพธ์ ด้วยการโค้ช

Objective&Key Results...สำคัญที่ผู้ปฏิบัติเป็นคนกำหนดด้วยตัวเอง...การโค้ชทำให้ OKRs มีความชัดเจนและแสดงแรงปรารถนาของผู้ปฏิบัติมากขึ้น

การติดตามผลลัพธ์ที่เป็น Key Results ในแต่ละครั้ง ต้องใช้กระบวนการ CFR เพื่อช่วยให้ทีมงานสามารถบรรลุ Objective ได้

วันนี้มีความสุขและได้ประสบการณ์ในการโค้ช OKRs เพิ่มขึ้นจากกัลยณมิตรที่มาร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การโค้ชการติดตามผลOKRs

แสดงความคิดเห็น