ผลงานฝึกอบรม - การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       7 ธันวาคม 2561       658       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

กรอบความคิดแบบเชิงรับ v.s. กรอบความคิดแบบเชิงรุก กับหลักการสมองและการคิด

การวางแผนงาน
เชิงรับ : มองไม่เห็นปัญหาล่วงหน้า รูปแบบแผนงานที่คิดว่าทำได้แบบไม่ต้องเครียด ... ปล่อยให้อุปสรรคมาขัดขวางการวางแผนให้สำเร็จ สมองอารมณ์มักถูกกระตุ้นด้วยความกังวลผลลัพธ์ การขาดความเชื่อมั่น

เชิงรุก : ประเมินความเสี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และเตรียมการป้องกันไว้ในแผนโดยไม่กระทบเป้าหมาย สมองคิดมีการวิเคราะห์ ใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพราะความมุ่งมั่นอยากทำให้สำเร็จ

การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
เชิงรับ : มองปัญหาเป็นเรื่องยุ่งยาก กล่าวโทษปัจจัยภายนอก...สมองอารมณ์ถูกกระตุ้นด้วยความเบื่อหน่าย กลัว กังวล ขาดความเชื่อมั่น

เชิงรุก : โฟกัสเป้าหมายเป็นหลัก มองปัญหาเป็นความท้าทายในการก้าวข้ามและพัฒนาตัวเอง...สมองส่วนคิดถูกกระตุ้นด้วยสิ่งดีๆที่จะได้รับ

การประสานงานและเจรจาต่อรอง
เชิงรับ : เลือกสื่อสารกับบางคนที่สบายใจ พยายามใช้สมองส่วนสัญชาติญาณสื่อสารกับคนที่รู้สึกไม่ชอบ ไม่อยากคุย

เชิงรุก : พร้อมสื่อสารกับทุกคนไม่ว่าง่ายหรือยาก หากคนนั้นมีส่วนได้ส่วนเสียกับงานและเป้าหมายโดยใช้สมองส่วนคิดเชิงเหตุผลในการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์

การตระหนักรูปแบบสมองที่สอดคล้องกับกรอบความคิด ช่วยให้เราค้นหาตัวกระตุ้น(Trigger)ที่ช่วยให้สมองถูกใช้ได้สอดคล้องกับสถานการณ์และความสำเร็จได้ครับ