ผลงานฝึกอบรม - การสอนงานอย่างมืออาชีพสำหรับหัวหน้างานใหม่

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสอนงานอย่างมืออาชีพสำหรับหัวหน้างานใหม่

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       12 ธันวาคม 2561       1000       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ถอดบทเรียนกระบวนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง

การสร้างความเข้ากันได้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

ผู้เรียนมีสองลักษณะคือตั้งใจมาเรียน & ไม่ได้ตั้งใจมาเรียน

ธรรมชาติสมองของ "ผู้ที่ตั้งใจมาเรียน" มีแนวโน้มที่พร้อมจะใช้โหมดตระหนักรู้กับสิ่งที่กำลังฟัง พร้อมนำไปปรับใช้

ธรรมชาติสมองของ "ผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจมาเรียน" มีแนวโน้มที่พร้อมจะใช้โหมดป้องกันตัวเองอย่างเป็นอัตโนมัติ

ผมใช้กระบวนการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับสมองของผู้เรียนด้วยGround Rule ต่างๆเช่น

หลีกเลี่ยงความกังวลการทำผิดโดยสร้างรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ไม่มีถูกผิด แต่ยินดีแสดงแนวความคิดของตัวเองอย่างเต็มที่กับคนข้างและผู้สอน

Challenge ผู้เรียนให้กล้าใช้คำถาม ขอความเห็นแบบที่เป็นสไตล์ของเขาเองโดยไม่กลัวว่าผู้สอนจะโกรธ ...เพราะถ้าทำให้ผู้สอนโกรธได้ ผู้สอนจะต้องรับผิดชอบบางอย่างเป็นการแลกเปลี่ยน

ให้ผู้เรียนมีอิสระในการคุยกัน แลกเปลี่ยนกันเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน

การเปลี่ยนแปลงเป็นทางเลือกของผู้เรียนเอง

การเปลี่ยนแปลงมีทั้งแบบ "เต็มใจอยากเปลี่ยน" และ "ถูกกดดันด้วยสภาวะบางอย่างให้ต้องเปลี่ยน"

เมื่อสมองถูกแรงกดดัน ...มีโอกาสสูงที่สมองอารมณ์ที่เป็นสัญชาติญาณจะถูกกระตุ้นให้ทำงานก่อน นำไปสู่พฤติกรรมต่อสู้ และถอยหนี กับแกล้งตายเมื่อมองแล้วว่าสู่ไม่ได้ ก่อนจะตระหนัก (เชิงลบ) และต้องยอมเปลี่ยนแปลง

สมองหากถูกจูงใจด้วยประโยชน์ คุณค่าบางอย่าง...มีโอกาสสูงที่จะเกิดการตระหนัก (เชิงบวก) ถึงเหตุของการเลือกเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวก เข้าสู้สภาวะพร้อมขยายกรอบความคิด ยินดีอยู่กับความไม่คุ้นเคย เพื่อก้าวข้ามไปให้ถึงผลลัพธ์นั้น

ผมใช้กระบวนการสอนและโค้ชด้วยหลัก 4M ด้วยหลักการ ทฤษฎี พร้อมคำถามชวนคิด เช่น

การทำให้ผู้เรียนคิดถึงเรื่องราวต่างๆของเขาเองบนเนื้อหาที่กำลังสอน เพื่อให้เขาโฟกัสเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาเป็นหลักโดยไม่ต้องสนใจว่าผู้สอนกำลังบอกอะไร

การทำให้เขาเป็นผู้ยอมรับกรอบความคิด ความเป็นตัวตนที่เขาใช้อยู่หรือเคยใช้ด้วยตัวเขาเอง และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เขารู้สึกว่ายังไม่โอเค ไม่เป็นไปตามที่คิดหรือคาดหวังไว้ .... เขาอยากเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์นั้นหรือไม่

การทำให้เขาเป็นผู้เลือกตัดสินใจว่าหากอยากเปลี่ยนผลลัพธ์ ... เขาจะเปลี่ยนคนอื่นหรือเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการของตัวเอง ...เปลี่ยนจุดไหนเขามองว่าง่ายและเป็นไปได้มากกว่า

หลีกเลี่ยงการครอบงำวิธีการปฏิบัติตามผู้สอน โดยใช้การExploreความคิดของเขากับวิธีการที่ได้ยิน เลือกเฉพาะประเด็นที่เขาชอบแล้วนำมาต่อยอดไปประยุกต์ใช้

การสอนหลักสูตร"การสอนงาน "สำหรับผู้ที่ต้องสอนงานผู้อื่น...มีความละเอียดกับระดับหรือจังหวะต่างๆมากครับ

หากเราสอน"วิธีการสอน"ผู้เรียนให้เขาทำตาม...เขาจะนำวิธีการนั้นไปสอนต่อ

หากเราสอน"วิธีคิด"ให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดของตัวเองกับการสอนด้วยมุมมองใหม่....เขาจะเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงมุมมอง...เพื่อไปสร้างให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงมุมมองใหม่ได้เช่นกัน

ดังนั้นโฟกัสของผู้สอน วัตถุประสงค์ของผู้สอน ...เรากำลังพาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์อย่างไร ก็จะสะท้อนวิธีการสอนที่เราใช้ด้วยเช่นกันครับ