ผลงานฝึกอบรม - เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       18 ธันวาคม 2561       727       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ผู้เรียนวันนี้กลุ่มขนาดเล็ก เหมาะกับการทำ Group Coaching ด้วย Solution Thinking Tools ต่างๆมากครับ
.
หลักสูตรเกี่ยวกับการคิดและเครื่องมือบริหารจัดการงานต่างๆ หากผู้เรียนสามารถตระหนักรู้ในจุดเด่นและศักยภาพที่มีกับการทำงานของเขา

ควบคู่กับหลักการและทฤษฎีที่สามารถหยิบนำไปใช้ได้ง่ายหลังจบคลาสด้วย Commitment ต่างๆที่เขาเป็นผู้เลือกเอง....ช่วยให้เกิดประโยชน์มากขึ้นครับ