[ผลงานฝึกอบรม] สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     3 มกราคม 2562     398     0

หลักสูตรที่ท้าทาย กับการสอนให้กลุ่มผู้เรียน 80 คน กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ 2 พอรู้ว่า ต้องสอนกลุ่มผู้เรียนลักษณะนี้ ทำให้ต้องทำการบ้านพอสมควรทีเดียว การเตรียมสอนแบบกลุ่ม ที่ใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ที่ไม่เพียงให้เนิ้อหาความรู้ หลักการต่างๆแล้ว ยังต้องชวนคิด ไปพร้อมๆ กับการสร้าง บรรยากาศ การเรียนรู้ และจูงใจให้นำไปใช้ ให้เกิดขึ้นด้วย

ครั้งนี้ นอกจากหลักการสื่อสารแล้ว ชวนให้ผู้เรียนรู้จัก
การใช้จิตวิทยาเขิงบวก ในการสื่อสาร
การทำงานของสมอง เพื่อให้ออกจากสภาวะลบ
การสื่อสารกับตัวเองในเชิงบวก NLP
การฟังแบบจับถูก

สัมผัสถึง ความรู้สึก Flow ของตัวเอง ทำให้รู้ว่า ชอบการสอน แบบ Training and Group Coaching นี้ เพราะ ได้พัฒนาหลายด้าน ทั้งจังหวะของการนำเสนอเนื้อหา เครื่องมือ การฟัง การถาม ความคิดสร้างสรรค์ในการนำองค์ประกอบเหล่านี้ขึ้นมาใช้

ขอบคุณผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน
    แชร์            แชร์  


อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การสื่อสารการฟัง NLP

แสดงความคิดเห็น