ผลงานฝึกอบรม - Coach the coach professional coach programs

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Coach the coach professional coach programs

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       7 มกราคม 2562       800       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันแรกผู้เรียนเกือบไม่ได้ความรู้เพิ่มเท่าไรนัก!

การสอนตามโปรแกรมเป็นการฝึก การโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง จึงมุ่งเน้นให้ทุกคนเข้าใจ ความละเอียดของการโค้ชและกรอบความคิดของการเป็นโค้ช?

ความรู้เกี่ยวกับการโค้ช ทุกคนรู้หมดแล้ว เพียงต้องการเรียนรู้ เทคนิคและทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติ ที่สามารถดำเนินการโค้ชได้ด้วยตัวเองจริงๆ

ความเข้มข้น จึงอยู่ที่ การเห็นกระบวนการโค้ช และการถอดบทเรียนการโค้ช เพื่อสร้างความเข้าใจผ่านการฝึกฝนด้วยตัวเอง

การโค้ช สามารถเรียนรู้ผ่านการฝึกฝนเท่านั้น เพราะเป็น Skill Set และ Mindset ไม่สามารถเข้าใจจากการฟังเท่านั้น

พวกเรายังต้องสนุกกับการเรียนรู้แบบนี้กันไปอีก 6 เดือนครับ