ผลงานฝึกอบรม - Leadership Fundamental Program

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Leadership Fundamental Program

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       15 มกราคม 2562       621       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Class แรกของปี 2562 ด้วย Leadership Fundamental Program กับกลุ่มผู้จัดการ
โปรแกรมต่อเนื่อง6วันออกแบบเป็น 2 Parts
Partที่ 1 จำนวน 3 วันจะเป็นการพัฒนากระบวนการคิดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้วย PSDM & PDCA A3 Models
แต่ละ Part จะจบด้วยการนำเสนอโครงการตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 70:20:10 รวมถึงการทำ Clinic session ครับ

Class แรกได้รับโจทย์ของโปรแกรมนี้จากผู้เรียนหลายข้อเลยครับ จึงอยากถอดบทเรียนกระบวนการสอนวันนี้แล้วนำมาแบ่งปันครับ

1.การตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนกำหนด Objective ที่คาดหวังของเขากับคลาส (Goal Setting) มีความสำคัญ เพราะจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลาสไปประยุกต์ใช้มากขึ้น

2.เป้าหมายที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงควรมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับSituationของเขาชัดเจน ทักษะการฟังของวิทยากร&โค้ชจึงสำคัญ เนื่องจากมีโอกาสที่ผู้เรียนจะตั้งความคาดหวังในเรื่องที่เป็นปัญหาที่เขากำลังเผชิญ จึงควรแปลประเด็นปัญหาเป็นObjective ที่เป็นเจตนาที่เขาอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงในlong tern มากกว่าแค่เอาไปใช้แก้ปัญหาแบบ 1 shot แล้วจบไป

3.วิทยากร&โค้ชจึงควรใช้การฟังมากกว่าแค่ที่ผู้เรียนพูด แต่ฟังลึกลงไปถึง Objective , Value , Growth Mindsetที่อยากให้เป็น แล้วClarify ให้เป็นเป้าหมายเชิงบวก เช่น

อยากให้ลูกน้องในทีมทะเลาะกันน้อยลง ฟังความคิดเห็นคนในทีมบ้าง เทคนิคการสร้างTeamwork ให้เกิดขึ้นในแผนกและการทำให้ทีมงานสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
อยากให้ลูกน้องคิดอะไรใหม่ๆบ้าง ไม่ใช่ใช้แต่วิธีการเดิมๆ แนวทางกระตุ้นจูงใจให้ทีมงานคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ กับSituationเดิมๆ
ไม่โมโห หงุดหงิดตอนที่น้องทำงานช้าและทำให้เขาทำงานเสร็จตามกำหนด เทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง และ การสอนงานและการโค้ชเพื่อเพิ่มPerformance

4.สิ่งที่เห็นอาการจากผู้เรียนเมื่อทำ Goal Setting ร่วมกันเสร็จคือเขารู้สึกกังวลกับการนำไปใช้ลดลง และมีมีมุมมองต่อ Situation ที่เผชิญในทาง Positive มากขึ้น เนื่องจากเป้าหมายเชิงบวกจะช่วยสร้างพลังเชิงบวก และนำไปสู่การ Change Mindset จาก Fix Growth ในการลงมือปฏิบัติ

นอกจากการใช้เทคนิคนี้ในคลาสเรียนแล้ว สามารถนำไปใช้การโค้ชหรือการเปลี่ยนแปลงเรื่องอื่นๆได้เช่นกันครับ