ผลงานฝึกอบรม - ลดความขัดแย้งด้วยเทคนิค NLP

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ลดความขัดแย้งด้วยเทคนิค NLP

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 มกราคม 2562       822       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ความขัดแย้งในการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องดี

ความขัดแย้งทางความคิด ช่วยทำให้ทีมได้แนวความคิดที่หลากหลาย ทำให้เกิด Synergy กันและกัน

ความขัดแย้ง ไม่ใช่ "ความแตกแยก" แต่เป็น "ความแตกต่างทางความคิด"

หลักการ NLP ทำให้เข้าใจความแตกต่างของบุคคลมากขึ้น?ยอมรับความขัดแย้งที่เป้าหมายเดียวกันได้?จึงเกิดทีมเวิร์คที่คอยช่วยเหลือกัน

การเรียนรู้และเข้าใจแก่นของ NLP ช่วยทำให้ผู้เรียนอยู่กับคนที่แตกต่างได้อย่างมีความสุข?เพราะสามารถใช้เทคนิค NLP ตัวเองอย่างมีเหตุผลได้ครับ