ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการปรับ Mindset ด้วย NLP

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการปรับ Mindset ด้วย NLP

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 มกราคม 2562       672       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้ให้ผู้เรียนได้พิสูจน์สมการ E+R=O ด้วยตัวเอง

เทคนิค NLP ในเชิงการสร้าง Mindset ใหม่ เป็นการทำให้ผู้เรียนเลือกใช้ตามความถนัดและสอดคล้องกับจริตของตัวเองได้

การใช้กระบวนการสอนแนว Training and Group Coaching ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิค NLP ตัวเอง และใช้เทคนิค NLP กับผู้อื่นได้

การเรียนรู้ที่มาของเทคนิค NLP ทำให้เข้าใจแก่นของ NLP ด้วยตัวเอง