ผลงานฝึกอบรม - โปรแกรมโค้ชผู้บริหาร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - โปรแกรมโค้ชผู้บริหาร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       24 มกราคม 2562       493       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ปีนี้โปรแกรมโค้ชผู้บริหาร 1:1 EC มากหน่อยครับ

บทบาทโค้ชผู้บริหารมีความละเอียดในทักษะการโค้ชค่อนข้างมาก?เพราะเป็นการโค้ชรายบุคคลที่ช่วยทำให้ผู้บริหารค้นพบศักยภาพและคุณค่าในตัวเองอย่างลึกซึ้ง

ผู้บริหารมีความพร้อมในทุกๆด้าน ที่รอการนำมาใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ ?บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเอง การค้นพบและตระหนักรู้ด้วยตัวเอง จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด