ผลงานฝึกอบรม - Leadership Fundamental

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Leadership Fundamental

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       24 มกราคม 2562       578       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันที่ 3 ของโปรแกรม Leadership Fundamental กลุ่ม Manager แล้วครับ

วันนี้เป็น Session Clinic Coaching & Consulting

ผู้บริหารทุกท่านเตรียมนำเสนอ Assignment Project ด้วย A3 Report ในสไตล์ของแต่ละคน

โปรแกรมถูกออกแบบมาระยะยาว ดังนั้นรายละเอียดของโครงการจึงต้องมีความยืดหยุ่นและ dynamic และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่ไปลงมือปฏิบัติได้ครับ