ผลงานฝึกอบรม - Leader as Coach and Mentor

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Leader as Coach and Mentor

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       29 มกราคม 2562       609       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Leader as Coach&Mentor ผู้บริหารระดับสูง

บทบาทโค้ชและพี่เลี้ยง มีความสำคัญในการพัฒนากลุ่ม HiPo ขององค์กรเป็นอย่างมาก

กลุ่มบุคลากร HiPo มีศักยภาพและคุณค่าในตัวเอง?จึงต้องการรูปแบบการพัฒนาที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น?Coaching ตอบโจทย์นี้ครับ