ผลงานฝึกอบรม - Strategic Group Coaching

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Strategic Group Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       29 มกราคม 2562       699       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การบริหารผลการปฏิบัติงานด้วย BSC KPI OKR แตกต่างกันอย่างไร?

ดำเนินการ Group Coaching สำหรับ Top Management เพื่อเข้าใจวิธีการตั้งเป้าหมาย, หน่วยวัดความสำเร็จ, กระบวนการติดตาม, และการโค้ชทีมงาน

เรียนรู้ที่หลักการ (Conceptual) เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในขอบเขตงานของตัวเอง?กระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมจะถูกเลือกมาใช้เอง

กลุ่มผู้บริหารระดับสูงจำนวนน้อย เหมาะสมกับการทำ Strategic Group Coaching มากที่สุดครับ