ผลงานฝึกอบรม - Leader as Coach and Mentor

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Leader as Coach and Mentor

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       30 มกราคม 2562       681       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม 2 วัน Leader as Coach&Mentor รุ่น 2

ยิ่งสอน ยิ่งต้องละเอียด
สอนบ่อย ยิ่งเห็นความลึกซึ้ง
สอนเชิงปฏิบัติการจริง ยิ่งเกิดการเรียนรู้เพิ่ม
สอนให้ได้ผล ยิ่งต้องพัฒนาตัวเอง

การสอนการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง ทำให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นประเด็นที่สำคัญของการโค้ชได้อย่างละเอียดและลึกซึ้ง เพราะเชื่อมโยงหลักการและเทคนิค ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง

กรอบความคิดของผู้เรียน ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงจากการได้สัมผัส ความเหมือนและความต่างของการโค้ขที่เคยเข้าใจมาก่อนหน้านี้ ทำให้เกิดการตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเอง เกิดความเชื่อมั่นในการนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองทันที