ผลงานฝึกอบรม - หลักการโค้ช

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - หลักการโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       31 มกราคม 2562       734       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

สอนแล้วทำให้ผู้เรียนเข้าใจ หลักการโค้ช มากขึ้น ดีใจครับ

การสอนให้ผู้เรียนเห็นความแตกต่างของ Coach V.S. Helper อย่างชัดเจน ทำให้เข้าใจบทบาทและกรอบความคิดของการเป็นโค้ชมากขึ้นครับ

กรอบความคิดของการเป็น Coach ทำให้การพัฒนาทักษะการโค้ชดีขึ้น

กรอบความคิดของการเป็น Helper ทำให้การใช้ทักษะการโค้ชผิดพลาดได้

การสวมหมวกที่ผิด ทำให้วิธีการที่ใช้ผิดจุดประสงค์ หากต้องการพัฒนาวิธีการที่ถูกต้อง ก็ต้องเลือกใช้หมวกให้ตรงกับบทบาทนั้นๆ

การได้มีโอกาสฝึกการโค้ชเชิงปฏิบัติด้วยตัวเอง ช่วยทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น