ผลงานฝึกอบรม - Coach and Consult

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Coach and Consult

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       31 มกราคม 2562       805       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ในคลาสผู้เรียนมักชอบมีคำถามประมาณว่า
"เคสลูกน้องประมาณนี้...ถ้าเป็นอาจารย์จะทำอย่างไร ??? "

เราควรตอบผู้เรียนอย่างไรดี ??

#วิธีที่1 ตอบคำถามโดยแนะนำจากประสบการณ์จริงของผู้สอน
#วิธีที่2 ตอบคำถามโดยอ้างอิงกับหลักการและทฤษฎีที่สอน
#วิธีที่3 ตอบคำถามโดยให้ทางเลือก2-3ทางแล้วให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกเอง
#วิธีที่4 ไม่ตอบคำถามตรงๆ แต่ใช้การแสดงตัวอย่างให้ดูด้วยการทำ Role Playing

ทั้ง 4 วิธีเป็นแนวทางที่ผมเคยใช้โดยพัฒนาขึ้นตามประสบการณ์การสอนและการเรียนรู้จากอาการ Feedback ผู้เรียนหลังตอบคำถาม

ไม่มีมีแนวทางไหนดีที่สุด มีแต่แนวทางที่เราเชื่อมั่นและยึดถือเป็นหลักการในการสอนของเรา

ผมใช้แนวทางการสอนและการโค้ช ซึ่งหลักการของโค้ชเชื่อว่า "ผู้เรียนมีความสามารถและมีวิธีการที่ถนัดของตัวเอง"

ดังนั้นหากหลีกเลี่ยงได้ ผมจะไม่แนะนำวิธีการโดยตรงเนื่องจาก ประสบการณ์ คุณค่าและสภาพแวดล้อมบุคคลของผมกับผู้เรียนไม่เหมือนกัน จึงมีโอกาสที่วิธีการที่แนะนำไปอาจให้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน

ผมใช้แนวการตอบคำถามเป็นเชิง Coach & Consult โดยให้ทางเลือกหรือการแสดงบทบาทสมมติบนเหตุการณ์จริง แล้วดำเนินการถอดบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นองค์ประกอบต่างๆที่ผมใช้ Role Playing

แล้วจึงนำองค์ประกอบเหล่านั้นมาประยุกต์เป็นวิธีการในรูปแบบของเขาเองครับ